Maak in 10 minuten jouw Aanzeggingsbrief

Dit document kost € 9 of 4 credits.
Bespaar met een abonnement.

Wat is een aanzeggingsbrief?

Met een aanzeggingsbrief laat je een werknemer met een tijdelijk contract weten of en onder welke voorwaarden zijn of haar arbeidsovereenkomst wordt verlegd. 

Heb ik een aanzeggingsbrief nodig?

In Nederland geldt een aanzeggingsplicht. Bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd van minimaal zes maanden ben je als werkgever wettelijk verplicht minimaal één maand van tevoren schriftelijk te melden of je de arbeidsovereenkomst gaat verlengen. Bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst ben je ook verplicht om de voorwaarden waaronder je de arbeidsovereenkomst verlengt schriftelijk te communiceren. Je hebt dus een aanzeggingsbrief nodig als je een werknemer in dienst hebt met een tijdelijk contract van minimaal zes maanden. Als je je werknemer niet op tijd laat weten of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd, moet je de werknemer een vergoeding betalen. 
 

Wat regel je met een aanzeggingsbrief? 

De aanzeggingsbrief wordt zo opgesteld dat jij, als werkgever, op een duidelijke en overzichtelijke manier voldoet aan de wettelijke plicht aanzegging te doen van de beëindiging of voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Als je voor voortzetting kiest, kan je de arbeidsovereenkomst voortzetten voor bepaalde tijd of de arbeidsovereenkomst omzetten in onbepaalde tijd. Als je de arbeidsovereenkomst beëindigt, worden ook de resterende vakantiedagen in de brief opgenomen, zodat jij en jouw werknemer een duidelijk overzicht voor handen hebben en weten wat er op het moment van aanzegging nog openstaat.
 

Welke regels gelden bij voortzetting voor bepaalde tijd?

Bij voortzetting voor bepaalde tijd geldt een beperking in het aantal bepaalde tijd contracten. Dit mogen er maximaal drie zijn, daarna gaat het tijdelijke contract over in een vast contract. Hetzelfde geldt als een werknemer drie jaar lang bij jou heeft gewerkt met tijdelijke contracten. Als er een CAO van toepassing is kan mogelijk van deze regels afgeweken worden.

Klaar om de brief op te stellen?

In een paar simpele stappen is je document gereed voor gebruik.