Maak in 5 minuten jouw Familieleningovereenkomst

Dit document kost € 39 of 19 credits.
Bespaar met een abonnement.

Wat is een Familieleningovereenkomst?

Met de familieleningsovereenkomst van ARAG stel je schriftelijk afspraken vast over een lening voor de aankoop of verbouwing van een woning. Als je geld leent van of aan iemand is het van belang dat je hier duidelijke afspraken over maakt. Dit betreft een onderhandse lening, en dit betekent dat er geen tussenkomst van een bank en dat partijen zelf onderhandelen over de voorwaarden. Bij ARAG is de familieleningsovereenkomst zo opgesteld dat je zelfs geen notaris nodig hebt en alles zelf kan regelen. Je maakt onder meer afspraken over de hoogte, rente en aflossing van de lening. Vaak wordt een dergelijke onderhandse lening verstrekt aan familie of vrienden. Denk bijvoorbeeld aan ouders die hun kind een lening verstrekken voor een eerste koophuis.

Heb ik een familieleningsovereenkomst nodig? 

Als er een geldlening tot stand komt is het van groot belang dat je hierover duidelijke afspraken maakt. Hoewel er mondeling ook een overeenkomst ontstaat en je je vrienden/familie waarschijnlijk volledig vertrouwt, is een schriftelijke vastlegging van de afspraken heel verstandig. Op die manier worden misverstanden voorkomen en hebben beide partijen schriftelijk bewijs om op terug te vallen.
 

Wat regel je met een familieleningsovereenkomst? 

Met de familieleningsovereenkomst van ARAG regel je onder meer:
  • het doel van de lening;
  • de hoogte van de lening;
  • het rentepercentage;
  • het aantal termijnen;
  • de uiterlijke datum van aflossing;
  • of er tussentijds mag worden afgelost;
  • of de lening moet worden achtergesteld bij een hypothecaire lening van een bank.
 

Welk rentepercentage moet ik afspreken?

Met de familieleningsovereenkomst stel je afspraken vast over een onderhandse lening. Dit betekent dat de partijen zelf het rentepercentage mogen afspreken. Je moet er echter wel op letten dat de rente marktconform is. Dit betekent dat het ongeveer overeen moet komen met het rentepercentage dat bij de banken gehanteerd wordt. Doe je dit niet en spreek je een veel lager percentage af, bijvoorbeeld omdat je als ouder je kind een voordelige deal wil aanbieden, dan ziet de Belastingdienst de lening als een schenking. Dit heeft tot gevolg dat schenkbelasting betaald moet worden.
 

Hoe zit het met de achterstelling ten opzichte van andere leningen? 

Grote hypotheekverstrekkers zoals banken stellen vaak als voorwaarde dat onderhandse leningen moeten worden achtergesteld ten opzichte van de hypothecaire lening van de bank. Dit houdt in dat als de leningnemer in een faillissement terechtkomt, de lening van de bank eerst terugbetaald moet worden voordat de achtergestelde lening aan de beurt komt. In de familieleningsovereenkomst van ARAG neem je op of het een achtergestelde lening betreft.

Klaar om je Familieleningovereenkomst te maken?

In een paar simpele stappen is je document gereed voor gebruik.