Maak in 5 minuten jouw Incassotraject

Dit document kost € 19 of 9 credits.
Bespaar met een abonnement.

Wat is een incassotraject?

Wie iets verkoopt of diensten levert, wil ook dat zijn/haar klanten daarvoor betalen. Met een goed ingericht incassotraject, krijg je sneller betaald. Hugo’s incassotraject bevat een herinnering, aanmaning en een laatste aanmaning. 
Helaas komt het voor dat consumenten niet (tijdig) betalen. Wanneer er niet betaald wordt, kan er worden overgegaan tot een gerechtelijk procedure om betaling alsnog af te dwingen. Dit gerechtelijke incassotraject duurt vaak lang en brengt ongewenste kosten met zich mee. Met een zogenaamd minnelijk incassotraject kan een gerechtelijke procedure worden voorkomen. Een minnelijk traject brengt weliswaar ook kosten met zich mee, maar in het document van ARAG kan je er voor kiezen om deze kosten te verhalen op de klant. Omdat je klant niet op tijd betaald heeft, loop jij rente mis. Daarom kan je in het document van ARAG er ook voor kiezen om deze rente te verhalen op de klant. 

Heb ik een incassotraject nodig? 

Wanneer je een klant hebt die niet betaald, is een incassotraject van groot belang. Omdat je een duidelijk document hebt, weten jij en jouw klant direct waar jullie aan toe zijn. Een incassotraject is niet bij wet verplicht, maar wel erg handig om te hebben. 
Voor niet-betalende consumenten en niet-betalende bedrijven zijn verschillende regels van toepassing. Het document van ARAG is toepasbaar op beide situaties. 

Voordelen van een incassotraject

  • Kosten in gerechtelijke procedure kunnen worden voorkomen
  • Het incassotraject biedt zekerheid bij niet-betalen
  • Er kan snel gehandeld worden wanneer de klant niet betaald
  • In het incassotraject van ARAG kunnen extra gemaakte kosten op de klant worden verhaald
  • Door een eigen incassotraject te hebben is de kans kleiner dat een incassobureau moet worden ingeschakeld
 

Wat regel je met een incassotraject?

Het incassotraject van ARAG bestaat uit drie onderdelen. Als eerste verstuur je de herinnering; deze brief heeft nog niet de toon van een aanmaning omdat het kan voorkomen dat de klant de factuur over het hoofd heeft gezien. Mocht dat het geval zijn, dan betaalt de klant vaak direct na deze herinnering. 
De tweede brief heeft wél de vorm van een aanmaning. In deze tweede brief wordt de niet-betalende klant in verzuim gesteld. Daarbij is het mogelijk om gemaakte kosten en rente te vorderen mits er niet binnen de gestelde termijn wordt betaald. 
Ook de laatste brief heeft weer de vorm van een aanmaning. In de deze derde brief wordt er nog aan toegevoegd dat wanneer de klant niet betaald, een incassobureau zal worden ingeschakeld of dat er alsnog een gerechtelijke procedure volgt. 

Klaar om je incassotraject te starten?

In een paar simpele stappen is je document gereed voor gebruik.