Maak in 5 minuten jouw Ontslagbrief tijdens proeftijd

Dit document kost € 9 of 4 credits.
Bespaar met een abonnement.

Wat is een ontslagbrief tijdens proeftijd?

Wanneer je de arbeidsovereenkomst van je werknemer wil opzeggen tijdens zijn proeftijd, doe je dit met behulp van een ontslagbrief. In de proeftijd gelden er andere regels voor het ontslaan van werknemers dan normaal. Voor zowel de werkgever als de werknemer geldt dat de arbeidsovereenkomst op elk moment kan worden opgezegd tijdens de proeftijd. Er is dan geen toestemming van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of een rechter nodig voor het ontslag. Ook de opzegtermijn is dan nog niet van toepassing. Deze versoepelde regels gelden tot de proeftijd is verstreken. Met de ontslagbrief laat je de werknemer op een duidelijke manier schriftelijk weten dat hij ontslagen is tijdens de proeftijd.  

Heb ik een ontslagbrief tijdens proeftijd nodig?  

Als je je werknemer wil ontslaan tijdens zijn proeftijd, is het van belang om hem of haar hierover tijdig te informeren. Wanneer de werknemer niet op kantoor is kan dit telefonisch, maar het is beter om een persoonlijk gesprek aan te gaan. Daarna moet je zo snel mogelijk, maar in ieder geval voordat de proeftijd verstreken is, een schriftelijke bevestiging (de ontslagbrief) versturen. Je hebt de ontslagbrief nodig omdat je op die manier schriftelijk bewijs hebt van het ontslag. Daarnaast creëert het duidelijkheid voor jou en je werknemer.  
 

Wat regel je met een ontslagbrief tijdens proeftijd?  

In de ontslagbrief tijdens proeftijd van ARAG staat onder meer:  
 • Wat voor arbeidsovereenkomst het betreft en de begindatum hiervan.
 • De einddatum van de arbeidsovereenkomst tussen jou en je werknemer.
 • Hoelang de overeengekomen proeftijd geldt.
 • Een verwijzing naar een gesprek met de werknemer over het ontslag.
 • Waar eventuele bedrijfseigendommen ingeleverd moeten worden.
 • Wanneer de eindrekening wordt opgemaakt (dit dient zo snel mogelijk na het einde van het dienstverband te gebeuren).
 • Of de werknemer zijn LinkedIn profiel moet aanpassen. 

Geldt er een proeftijd voor mijn werknemer?  

Er geldt alleen een proeftijd als de afspraken hierover schriftelijk zijn vastgelegd. Wat betreft de duur van de proeftijd gelden er een aantal regels. Deze verschillen per type arbeidsovereenkomst: 
 • Voor vaste en tijdelijke arbeidsovereenkomsten van twee jaar of langer geldt een maximale proeftijd van twee maanden. 
 • Voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten langer dan zes maanden geldt een maximale proeftijd van één maand.
 • Voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten zonder einddatum geldt een maximale proeftijd van één maand. 
 • Voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten van maximaal zes maanden is er geen proeftijd mogelijk. 

 
Mag ik mijn werknemer ontslaan tijdens de proeftijd als hij of zij ziek is?  

Voor jou en de werknemer geldt dat de arbeidsovereenkomst altijd tijdens de proeftijd mag worden opgezegd. Ziekte brengt hier geen verandering in. Echter mag dit niet de reden van ontslag zijn.
 

Is het mogelijk om een tweede proeftijd te laten gelden voor mijn werknemer?  

Tijdens de proeftijd krijg je de kans om in te schatten of de werknemer bij de functie past. In principe is het niet mogelijk om een nieuwe proeftijd op te nemen voor dezelfde werknemer, omdat je hem of haar dan al kent. Als er een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een vergelijkbare functie, bijvoorbeeld omdat de einddatum van de oude arbeidsovereenkomst is bereikt, is er dus geen nieuwe proeftijd mogelijk. Dit is anders in het geval dat de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaat voor een compleet andere functie binnen het bedrijf. Als de werknemer heel andere verantwoordelijkheden en andere taken krijgt, is een tweede proeftijd wel mogelijk. Een voorbeeld hiervan is een vakkenvuller die ineens een leidinggevende functie krijgt binnen dezelfde supermarkt.  
 

Hoe zit het met de transitievergoeding als ik mijn werknemer tijdens de proeftijd ontsla? 

Een transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever ter compensatie aan de werknemer betaalt bij ontslag. Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding als het initiatief tot ontslag bij de werkgever ligt en de werknemer niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Een werknemer heeft recht op 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar. Sinds 1 januari 2020 geldt dat een werknemer ook recht op een transitievergoeding heeft als hij of zij tijdens de proeftijd wordt ontslagen. Wanneer het ontslag binnen een maand plaatsvindt, wordt de transitievergoeding berekend alsof de werknemer een hele maand heeft gewerkt.  
Voorbeeld: Als je een werknemer met een bruto maandsalaris van 2500 euro tijdens zijn proeftijd na 22 dagen ontslaat, dan heeft hij recht op een transitievergoeding van: 1/3 x 1/12 x 2500 = € 69,44.  Klaar om je ontslagbrief op te stellen?

In een paar simpele stappen is je document gereed voor gebruik.