Maak in 5 minuten jouw akte van overdracht

Dit document kost € 39 of 19 credits.
Bespaar met een abonnement.

Wat is een akte van overdracht auteursrechten en heb ik deze nodig?

Wie de auteursrechten op een werk heeft, heeft het exclusieve recht om het werk te verveelvoudigen en openbaar te maken. De maker van het werk heeft de auteursrechten. “Werk” is een begrip uit de Auteurswet en hiermee wordt het object waarop de auteursrechten rusten bedoeld, zoals een boek, een script voor een film, of software. Het is mogelijk dat de maker zijn rechten overdraagt aan een ander, een bekend voorbeeld hiervan is een schrijver die zijn rechten aan een uitgever overdraagt. Het overdragen van auteursrechten kan alleen met behulp van een akte van overdracht. In de akte, een schriftelijk stuk, bepaal je of er een vergoeding betaald moet worden, de hoogte van deze vergoeding en bepaal je op welk werk je de auteursrechten wil overdragen. Wanneer je auteursrechten wil overdragen of verkrijgen heb je een akte van overdracht nodig. 

Wat regel je met een akte van overdracht auteursrechten?

In een akte van overdracht regel je onder meer:
  • Of er een vergoeding betaald moet worden voor de overdracht van de auteursrechten.
  • De hoogte van een eventuele vergoeding.
  • Het werk waarop de rechten worden overgedragen.
  • Wat er met de persoonlijkheidsrechten gebeurt.

Wat zijn persoonlijkheidsrechten?

De maker van een werk heeft, zelfs nadat hij zijn auteursrecht heeft overgedragen, bepaalde persoonlijkheidsrechten. Het werk bepaalt de reputatie van de maker en persoonlijkheidsrechten beschermen deze reputatie. Zo heeft het maker het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn naam en tegen wijzigingen van het werk. Persoonlijkheidsrechten zijn, in tegenstelling tot auteursrechten, niet overdraagbaar. Wel is het mogelijk om afstand te doen van deze rechten. 

Wat is het verschil tussen een akte van overdracht en een licentie?

Met een akte van overdracht worden de auteursrechten overgedragen. Zonder akte is er geen geldige overdracht van het eigendom op de auteursrechten mogelijk. 
 
Bij het geven van een licentie behoudt de maker zelf het auteursrecht. De licentie fungeert dan als een soort toestemming. De maker geeft bijvoorbeeld slechts toestemming om zijn werk op één bepaalde manier en voor slechts een bepaalde termijn openbaar te maken. Het auteursrecht blijft dan bij de maker, en zodra de termijn voorbij is mag de licentienemer het werk niet meer openbaar maken. Een licentie is dus een stuk beperkter dan een overdracht van auteursrechten. Een niet-exclusieve licentie houdt in dat de maker aan meerdere personen dezelfde licentie kan geven. Een exclusieve licentie houdt in dat slechts één partij de licentie van de maker krijgt. Bij een exclusieve licentie kan je bijvoorbeeld denken aan een in opdracht ontwikkelde maatwerk software voor één bepaald bedrijf

Belangrijke nieuwe regels in de wet sinds 2015 

De maker heeft recht op een eerlijke vergoeding, die in het contract wordt vastgelegd. Als je werk ineens een bestseller wordt en de vergoeding niet meer in verhouding staat tot de opbrengst van de exploitant, heb je recht op een aanvullende vergoeding. Ook kan je als maker je rechten terugkrijgen als het werk niet goed wordt uitgevoerd. Verder hebben alle makers van een film recht op een redelijke vergoeding van de producent. Tot slot is nog bepaald dat afspraken over exclusieve licenties voortaan schriftelijk moeten worden vastgelegd. Een niet- exclusieve licentie mag nog wel mondeling worden verleend. Het is natuurlijk wel aan te raden om altijd de gemaakte afspraken duidelijk vast te leggen. 

Klaar om je akte van overdracht op te stellen?

In een paar simpele stappen is je document gereed voor gebruik.