Maak in 5 minuten jouw Richtlijnen gebruik social media

Dit document kost € 19 of 9 credits.
Bespaar met een abonnement.

Wat zijn Richtlijnen gebruik social media?

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven, grote kans dus dat ook jouw werknemers online actief zijn. Een werknemer kan door het gebruik hiervan bijdragen aan een positief imago van het bedrijf. Helaas kan een werknemer, bewust of onbewust, ook het bedrijfsimago schaden door het plaatsen van berichten. Met behulp van richtlijnen voor het gebruik van sociale media maak je duidelijk aan je werknemers hoe zij zich online behoren te gedragen met betrekking tot je bedrijf. De richtlijnen dienen als een handleiding zodat je ervan uit kan gaan dat je werknemers verantwoord omgaan met social media. 

Heb ik richtlijnen voor het gebruik van social media nodig? 

Het is niet verplicht om richtlijnen voor je werknemers op te stellen, maar het is wel aan te raden. Op deze manier stel je namelijk schriftelijk een duidelijke handleiding op die als richting kan dienen voor je werknemers. Je werknemers zullen zo precies weten hoe jij wilt dat zij zich gedragen op social media. De richtlijnen kunnen een hoop gedoe voorkomen, want ook onbewust kunnen je werknemers het imago van je onderneming schaden. Online informatie staat misschien wel voor eeuwig online en is niet altijd gemakkelijk te verwijderen. Duidelijke richtlijnen vooraf zijn dus wenselijk. 
 

Wat regel je met richtlijnen voor het gebruik van social media? 

De richtlijnen van ARAG zijn op basis van best practice zorgvuldig opgesteld door advocaten en regelen het volgende:
  • De werknemer deelt online geen vertrouwelijke informatie of informatie die de werkgever of klanten van de werkgever schaadt. 
  • De werknemer is online extra voorzichtig als het gaat om publicaties over of discussies met klanten en concurrenten. 
  • Als de werknemer iets publiceert over een onderwerp dat te maken kan hebben met de werkgever, op een website die niet van de werkgever is, vermeldt de werknemer of hij op persoonlijke titel publiceert. 
  • Degenen die namens de organisatie het beleid en de strategie uitdragen, moeten op basis van hun functie bepalen of zij op persoonlijke titel iets online kunnen zetten. 
  • De werknemer is zelf verantwoordelijk voor wat hij plaatst op media met user-generated content. Denk hierbij aan blogs, wiki en fora. 
  • Als een online discussie dreigt te ontsporen, schakelt de werknemer de betreffende verantwoordelijke afdeling of persoon in, om te overleggen wat te doen. 
  • Wanneer de werkgever twijfelt of er een raakvlak met de werkgever is of twijfelt over een publicatie, raadpleegt hij zijn leidinggevende.
Uiteraard is het mogelijk de richtlijnen naar eigen wens aan te passen. Twijfel je of heb je vragen? Neem contact met ons op! De specialisten van onze content-partner Van Hall Advocaten helpen je hier graag bij.

Wat gebeurt er als een werknemer zich niet aan de richtlijnen houdt? 

De richtlijnen zijn bedoeld om te voorkomen dat werknemers zich onwenselijk gedragen op social media. Werknemers zullen, nadat zij kennis hebben genomen van deze richtlijnen, weten wat van hen verwacht wordt. Als een werknemer toch in strijd met de richtlijnen handelt, betekent dit nog niet dat hij zomaar ontslagen kan worden. Als je je werknemer aanspreekt op zijn gedrag sta je wel een stuk sterker als je naar de richtlijnen kan verwijzen. Bij een ernstige overtreding van de richtlijnen, zoals ernstige belediging of negatieve uitlatingen op social media, kan er ontslag op staande voet volgen. De gedragingen van de werknemer moeten er dan voor zorgen dat van jou, als werkgever, redelijkerwijze niet langer verwacht kan worden dat je de werknemer in dienst laat. Of hier sprake van is, verschilt per geval. Maar het hebben van richtlijnen zorgt ervoor dat jij kan aantonen dat je werknemer zich niet aan de afgesproken normen houdt en zet je dus in een sterkere positie. 

Wat betekent 'op persoonlijke titel'? 

Met het publiceren “op persoonlijke titel” geef je aan dat je niet uit hoofde van een functie publiceert, maar voor je persoonlijke verantwoordelijkheid. Hiermee wordt dus benadrukt dat de opmerking van een werknemer compleet losstaat van zijn werk en niet als een uitlating van de werkgever gezien moet worden.

Klaar om je Richtlijnen gebruik social media te maken?

In een paar simpele stappen is je document gereed voor gebruik.