Maak in minuten jouw Samenwerkingsovereenkomst

Dit document kost € 79 of 40 credits.
Bespaar met een abonnement.

Wat is een samenwerkingsovereenkomst?

Wanneer twee of meerdere partijen samenwerken, is het nuttig om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Door afspraken over het samenwerken vast te leggen in de samenwerkingsovereenkomst, wordt de samenwerking officieel gemaakt. 

Heb ik een samenwerkingsovereenkomst nodig?


Een tekstschrijver en een webdesigner die samenwerken voor een klant die om een website vraagt kunnen bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst aangaan. Daarnaast zijn er nog tal van voorbeelden waarvoor een samenwerkingsovereenkomst gebruikt kan worden. Belangrijk om te weten is dat deze overeenkomst dus geen opdrachtovereenkomst is. Ook dient deze overeenkomst niet als doel om vast te leggen dat partijen samen een onderneming willen drijven. Om dit in te dekken, wordt er in deze overeenkomst vanuit te gaan dat partijen handelen voor eigen rekening en risico. 

Voordelen van een samenwerkingsovereenkomst 


Dankzij de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst is het voor beide partijen duidelijk aan welk gezamenlijk doel gewerkt wordt. Dit zorgt ervoor dat de samenwerking zo soepel mogelijk verloopt en de kans op onenigheden zo klein mogelijk is. Bij het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst is het essentieel dat er bepalingen worden opgenomen zodat het niet teveel lijkt op een vereniging onder firma. Dit kan worden gedaan door op te nemen dat partijen afzonderlijk van elkaar factureren aan de klant en dat alle omstandigheden van de samenwerking voor partijen hun eigen risico en verantwoordelijkheid blijven. 

Daarnaast is het nuttig om terug te kunnen vallen op een samenwerkingsovereenkomst wanneer er dan toch een geschil ontstaat tussen de partijen. Wanneer een partij zich niet houdt aan een afspraak die neergelegd is in de overeenkomst, is het mogelijk om een ingebrekestelling te starten. Op deze manier wordt de wederpartij gedwongen zich aan de afspraak te houden. Wanneer een partij echt de kantjes er vanaf loopt, is het ook mogelijk om naar de rechter te stappen en de overeenkomst te laten ontbinden. Het is dan mogelijk om een schadevergoeding te eisen. Dankzij de samenwerkingsovereenkomst is het voor de rechter snel duidelijk welke partij zich niet aan de afspraken houdt en wat de gevolgen hiervan moeten zijn.

Wat regel je in een samenwerkingsovereenkomst? 


Naast het omschrijven van het doel van de samenwerking, gaat de samenwerkingsovereenkomst ook in op andere inhoudelijke factoren van het samenwerken. Zo staat er in de overeenkomst hoe lang de partijen beogen samen te werken. Daarnaast wordt er beschreven wat de rol van de partijen is en welke taken iedere partij zal verrichten. Ook is het mogelijk om afspraken op te nemen over de kosten en eventuele gezamenlijke verplichten. Het op voorhand vaststellen welke partij welke kosten draagt, kan voorkomen dat hier gedurende de samenwerking conflict over ontstaat. Door het opnemen van gezamenlijke verplichtingen weten partijen wat ze van elkaar kunnen verwachten. Een gezamenlijke verplichting kan bijvoorbeeld het hanteren van goed contact met klanten zijn.  
 
Naast het feit dat een samenwerkingsovereenkomst ervoor zorgt dat de samenwerking zo goed mogelijk verloopt, kan deze overeenkomst ook dienen om belangen van een of meerdere partijen te beschermen. Een voorbeeld hiervan is een geheimhoudingsbeding om bedrijfsgeheimen te beschermen. Een ander voorbeeld is het relatiebeding, dat ervoor zorgt dat partijen niet zonder toestemming elkaars klanten of cliënten mogen benaderen. Op deze manier behouden de partijen hun eigen klantenkring. Wanneer er zwaarwegende belangen zijn, is het mogelijk om een boetebeding toe te voegen aan de overeenkomst. Zo worden die belangen zo goed mogelijk beschermd.
 
Deze samenwerkingsovereenkomst legt samenwerkingen vast waarbij het duidelijk is wat partijen over en weer van elkaar mogen verwachten. Bovendien zorgt deze overeenkomst ervoor dat de belangen van alle partijen worden behartigd en versterkt dit de positie ten opzichte van de partij die zich toch niet aan de afspraken houdt. 

Klaar om je Samenwerkingsovereenkomst te maken?

In een paar simpele stappen is je document gereed voor gebruik.