Maak in 15 minuten jouw Vaststellingsovereenkomst voor beëindiging arbeidsovereenkomst

Dit document kost € 79 of 40 credits.
Bespaar met een abonnement.

Wat is een Vaststellingsovereenkomst voor beëindiging arbeidsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst leg je als werkgever afspraken vast met een werknemer om met wederzijdse goedkeuring het dienstverband te beëindigen. Op die manier regel je samen met je werknemer de voorwaarden van het ontslag, zodat je niet naar de rechter of het UWV hoeft. De werknemer behoudt het recht op een WW-uitkering. Een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. 

Heb ik een vaststellingsovereenkomst nodig?

Een vaststellingsovereenkomst is de oplossing wanneer je als werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen en de werknemer hiermee akkoord gaat. Het initiatief ligt dus bij de werkgever. Voorbeelden van redenen hiervoor zijn:
  • De werknemer past niet goed in het team en er is geen ander werk beschikbaar
  • Er is sprake van een reorganisatie en er is geen ander werk beschikbaar
  • Er is een verschil van inzicht over de uitvoering van het werk
  • Financiële redenen
In de vaststellingsovereenkomst maak je samen duidelijke afspraken over het ontslag, waardoor de arbeidsovereenkomst beëindigd kan worden zonder een procedure bij de kantonrechter of het UWV. Dit scheelt tijd en kosten en biedt zekerheid.  

Wat komt er in de vaststellingsovereenkomst te staan?

Via ARAG stel je gemakkelijk en binnen 15 minuten jouw gepersonaliseerde vaststellingsovereenkomst op die aan alle voorwaarden voldoet. Hieronder de gegevens die in de vaststellingsovereenkomst staan:
  • naam en adres van de werkgever en de werknemer;
  • reden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
  • datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt;
  • een bepaling inhoudende dat er sprake is van wederzijds goedvinden;
  • of er een transitievergoeding wordt betaald en wat de hoogte hiervan is;
  • waar en wanneer de overeenkomst is getekend.

Op welk moment moet ik de vaststellingsovereenkomst met mijn werknemer sluiten? 

In de vaststellingsovereenkomst komt een einddatum van de arbeidsovereenkomst te staan. Tot die dag is de werknemer nog in dienst. Het is mogelijk om de werknemer tot die datum vrij te stellen van werk. In dat geval is de werknemer formeel gezien nog wel in dienst, maar hij of zij hoeft dan niet op het werk te verschijnen. Voor de werknemer is het moment van ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst van belang. Hij of zij heeft namelijk pas recht op een werkeloosheidsuitkering als de opzegtermijn verstreken is. Deze termijn begint te lopen op de laatste dag van de maand waarin de vaststellingsovereenkomst wordt ondertekend. Een voorbeeld: Stel de einddatum is 10 augustus en de opzegtermijn is 1 maand. De ondertekening van de vaststellingsovereenkomst moet dan uiterlijk 30 juni plaatsvinden om de werkloosheidsuitkering op 10 augustus te laten starten. 

Wat is een transitievergoeding en heeft de werknemer hier recht op?

Wanneer het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, heeft de werknemer recht op een vergoeding. Deze wettelijke vergoeding wordt transitievergoeding genoemd. Alleen als de werknemer ermee instemt is het mogelijk om van de wettelijke transitievergoeding af te wijken. Je kan er in dat geval zelfs voor kiezen om helemaal geen vergoeding te betalen. Het uiteindelijke bedrag dat vergoed wordt noemt men ook wel een beëindigingsvergoeding. 

Hoe zit het met eventuele concurrentiebedingen, relatiebedingen en geheimhoudingsplichten als ik een vaststellingsovereenkomst sluit?

Wanneer je via ARAG jouw vaststellingsovereenkomst maakt zal er een vraag langskomen waarin we vragen of er een concurrentiebeding, relatiebeding en/of geheimhoudingsplicht van toepassing is. Wanneer dit het geval is nemen we deze bepalingen op in de vaststellingsovereenkomst. Op deze manier houden we deze ook na beëindiging van de arbeidsovereenkomst in stand.

Welke stappen moet ik doorlopen bij een vaststellingsovereenkomst?

Stap 1: Voorbereiding
Loop door de vragen van de vaststellingsovereenkomst-module van ARAG om tot een voorstel te komen. Sla het voorstel als concept op in Mijn Hugo, maar deel hem nog niet met je werknemer.
Stap 2: Gesprek met de werknemer
Plan een gesprek met de werknemer en meld daarin dat je de arbeidsrelatie wilt beëindigen. Vermeld duidelijk de reden, bijvoorbeeld dat de werknemer boventallig is, en doe een voorstel voor beëindiging. Je kunt in het voorstel rekening houden met de opzegtermijn, zodat de werknemer geen WW-gat heeft. Ook kun je een ontslagvergoeding aanbieden.
Stap 3: Onderhandel
In de meeste gevallen ontstaat er een onderhandeling over de voorwaarden voor beëindiging. Blijf met de werknemer in gesprek tot jullie tot overeenstemming zijn gekomen. Kom je er niet met elkaar uit, dan zal de rechter minimaal de transitievergoeding toepassen. Heb je geen goede reden voor het ontslag, dan is de kans groot dat de rechter de ontbinding zal afwijzen.
Stap 4: Rond af en onderteken
Ga naar Mijn Hugo, klik op Vaststellingsovereenkomst: afronden, en loop de vragen nogmaals door. Als je de wijzigingen hebt doorgevoerd, download je het document. Onderteken en laat de werknemer ondertekenen.


Klaar om je Vaststellingsovereenkomst voor beëindiging arbeidsovereenkomst te maken?

In een paar simpele stappen is je document gereed voor gebruik.