Maak in 10 minuten jouw verwerkers­overeenkomst

Dit document kost € 39 of 19 credits.
Bespaar met een abonnement.

Waarom een verwerkersovereenkomst?

Je hebt een verwerkersovereenkomst nodig wanneer iemand persoonsgegevens bij een externe partij laat verwerken. Deze externe partij wordt ook de verwerker genoemd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een administratiekantoor dat de salarissen voor een bedrijf uitkeert, of de hosting provider die een website host.


Dit regel je allemaal met een verwerkers­overeenkomst

Het doel van de verwerking

We leggen vast welke doelen de verwerking van de persoonsgegevens hebben. We geven je keuze uit geldige doelen zoals bepaald in de wet. Een verwerker mag de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Geheimhouding

De verwerkersovereenkomst bevat een geheimhoudingsplicht voor de verwerker.

Sub-verwerkers

In sommige gevallen kan de verwerker een andere verwerker inschakelen om (een deel van) de persoonsgegevens te verwerken. Met de verwerkersovereenkomst leggen we duidelijk vast of het mag en welke afspraken in dat geval gelden.

Melding datalekken

In de verwerkersovereenkomst maak je afspraken over wat te doen in geval van een datalek. De verantwoordelijke moet in staat zijn om snel en goed af te wegen of het lek ook gemeld moet worden aan de toezichthouder en de betrokken persoon.

Gegevens verwerken buiten de EER

In de verwerkersovereenkomst kun je aangeven of de gegevens ook buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt mogen worden.

Klaar om je verwerkers­overeenkomst te maken?

In een paar simpele stappen is je document gereed voor gebruik.